Wydarzenie: Kalendarz kobiet

Zapraszamy na pełen atrakcji performance: 21.05 Soho Factory (Mińska 25), godzina 21.00 (sobota) z Samborem Dudzińskim na żywo! 22.05 Soho Factory (Mińska 25), godzina 21.00 (niedziela) 26.05 Sen Pszczoły (Inżynierska 3), godzina 20.00 (czwartek) Skład: Agata Brzozowska, Ewelina Grzechnik, Izabela Klimowicz, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Katarzyna Śliwińska Opieka artystyczna – Ewelina Ciszewska Muzyka – Sambor […]

Apel: Poparcie dla ustawy o związkach partnerskich

W maju 2011 podjęto drugą w Polsce próbę wprowadzenia w naszym kraju rozwiązań prawnych dotyczących związków partnerskich. SLD złożył projekt ustawy o związkach partnerskich do Sejmu. Aby był on przez Parlament rozpatrywany jeszcze w tej kadencji Marszałek Sejmu musi skierować ww. projekt do pierwszego czytania. PISZMY DO MARSZAŁKA SEJMU CODZIENNIE LIST Z POPARCIEM DLA USTAWY […]

Raport: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z raportem KPH dotyczącym ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce, więcej.