Konferencja: Skandal w kulturze. Tabu – Trend – Transgresja

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Skandal w kulturze. Tabu – Trend – Transgresja, organizowanej przez  Instytut Filologii  Polskiej  Uniwersytetu  Wrocławskiego oraz Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Odbędzie się ona 7-9 listopada bieżącego roku w Instytucie Filologii Polskiej UW. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczą: dr hab. […]