Raport Queer UW: Przemilczane, Przemilczani

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Przemilczane, Przemilczani na temat sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Badania ilościowe i jakościowe doprowadziły następujących wyników: „Na podstawie zebranego materiału badawczego można postawić hipotezę, że Uniwersytet Warszawski jest miejscem gdzie zachowania dyskryminujące osoby LGBTQ są rzadkie, niemniej jednak mają one miejsce. Przejawiają się one głównie w relacjach […]