Czytelnia: Blanka Błuś, Moje ślady (albo szlaki) po Kozyrze

W warszawskiej Zachęcie na przełomie 2010 i 2011 roku odbyła się wystawa prac Katarzyny Kozyry, pod tytułem Casting i pod tymże pretekstem. Miał on wyłonić aktorów do autobiograficznego filmu artystki, która nie stawiała przed kandydatami ograniczeń co do wyglądu, wieku, płci, rasy i klasy. Liczyło się emocjonalne zaangażowanie i pomysł, czyli cechy najbardziej wyraziste w […]