Zapraszamy do udziału w konkursie publicystyczno-literackim!

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki oraz Stowarzyszenie Kobiet Konsola zapraszają do udziału w konkursie publicystyczno-literackim.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać do nas tekst poruszający problematykę szeroko rozumianej płci (3000-8000 znaków ze spacjami). Na teksty czekamy do 17 kwietnia, pod adresem: genderstudies@ibl.waw.pl
W tytule prosimy pisać: konkurs publicystyczno-literacki.

Wybrane, najwyżej ocenione teksty zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie: www.genderstudies.pl. Nagrodami będą egzemplarze najnowszej publikacji Stowarzyszenia Kobiet Konsola „Przebrani w płeć. Zjawisko drag w kulturze”.

Publikacja jest zbiorem tekstów prezentujących szerokie ujęcie zjawiska DRAG: związki zachodzące między zjawiskiem drag a kulturą popularną, dyskursem mniejszości seksualnych, estetyką, czy polityczno-filozoficzną debatą o płciowości i ciele. Jest to tom, który w całości, kompleksowo i wszechstronnie rozprawia się z fenomenem drag, czyli tytułowym ‘przebieraniem w płeć’. Drag queens znajdują się tutaj na marginesie, zdecydowanie więcej miejsca poświęcono drag kingom. Dziewięć tekstów, w tym wywiad Marty Konarzewskiej z jedyną w Polsce grupą dragkingową DaBoyz i spowiedzią Magdaleny Farat vel DK Morfi, prezentuje różne perspektywy i podejścia teoretyczne, w tym kontekst historyczny, perspektywę queer czy ujęcie psychoanalityczne.
Replika29/2011

Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie kwietnia.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu>>
Więcej o konkursie>>