Konferencja: Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944-1989 na tle porównawczym

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944—1989 na tle porównawczym, która odbędzie się 7—8 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Dzieje oporu społecznego i opozycji w Polsce Ludowej wzbudzają duże zainteresowanie badaczy historii najnowszej, czego efektem są liczne publikacje naukowe. Kategoria płci pojawia się jednak w tych badaniach rzadko. Tymczasem warto zastanowić się, czy istniały specyficzne formy zaangażowania kobiet w opozycję i opór, które nie zostały dotychczas wystarczająco rozpoznane i opisane. Kobiety brały udział w strajkach, aktywnie przeciwstawiały się polityce wyznaniowej państwa, uczestniczyły w opozycji lat 70., ruchu „Solidarności” i w podziemiu lat 80. Dyskusja nad specyfiką ich zaangażowania i doświadczeń, a także nad rolą płci w konfliktach z władzą wydaje się potrzebna dla lepszego zrozumienia historii politycznej i społecznej PRL.
Konferencja „Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 na tle porównawczym” ma na celu pogłębienie wiedzy na ten temat i stworzenie przestrzeni do wspomnianej dyskusji. Aby uzyskać szerszy kontekst badanych zjawisk, jeden z paneli konferencyjnych zostanie poświęcony udziałowi kobiet w oporze i opozycji w innych krajach komunistycznych. Szczegóły