Konferencja: Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944-1989 na tle porównawczym

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944—1989 na tle porównawczym, która odbędzie się 7—8 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Dzieje oporu społecznego i opozycji w Polsce Ludowej wzbudzają duże zainteresowanie badaczy historii najnowszej, czego efektem są liczne publikacje naukowe. Kategoria płci pojawia się jednak w tych badaniach […]