Książka: Przebrani za płeć

Stowarzyszenie Kobiet Konsola zachęca do lektury pt. Przebrani w płeć. Zjawisko DRAG w kulturze, pod redakcją Pauliny Szkudlarek. Publikacja jest zbiorem tekstów prezentujących szerokie ujęcie zjawiska DRAG: związki zachodzące między zjawiskiem drag a kulturą popularną, dyskursem mniejszości seksualnych, estetyką, czy polityczno-filozoficzną debatą o płciowości i ciele. Jest to tom, który w całości, kompleksowo i wszechstronnie rozprawia się z fenomenem drag, czyli tytułowym ‘przebieraniem w płeć’. Drag queens znajdują się tutaj na marginesie, zdecydowanie więcej miejsca poświęcono drag kingom. Dziewięć tekstów prezentuje różne perspektywy i podejścia teoretyczne, w tym kontekst historyczny, perspektywę queer czy ujęcie psychoanalityczne. (za: Replika 29/2011). Książkę można zakupić, pisząc na adres: zamowienia@konsola.org.pl (cena: 23 zł)