Przewodnik po feministycznych inicjatywach edukacyjnych

W ramach II Akademickiego Kongresu Feministycznego Komitet Organizacyjny przygotowuje publikację Przewodnika po feministycznych inicjatywach edukacyjnych (zarówno akademickich jak i pozaakademickich). Akcent stawiamy jednak na ich krytyczny (antydyskryminacyjny i w tym sensie feministyczny) potencjał, jako że nie każda inicjatywa ze słowem „gender”, „kobieta” czy „płeć” w tytule ma taki właśnie charakter.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres akfprzewodnik@gmail.com do 30 kwietnia 2011 roku.
Formularz