Konferencja: Strategie Queer

Queer UW ma przyjemność i zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na Ogólnopolską Konferencję Naukową Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych… i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej pod patronatem Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 3-4 czerwca 2011.
Queer studies, interdyscyplinarne badania nad problematyką nienormatywności płciowej i seksualnej, rozwijają się od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku w powiązaniu z różnymi dyscyplinami wiedzy naukowej. W Polsce badania te obecne są od lat dwutysięcznych i rozwijają się bardzo dynamicznie. Okazało się bowiem, że badania queer dostarczają niezwykle użytecznych narzędzi do diagnozowania sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w naszej części świata, poszukiwania wyjaśnień tej sytuacji i wskazywania na możliwe perspektywy zmian. Queer studies stały się ważnym narzędziem polskich badań socjologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych i antropologicznych, filozoficznych, literaturoznawczych, językoznawczych, prawnych i wielu innych.
Więcej