Przewodnik po feministycznych inicjatywach edukacyjnych

W ramach II Akademickiego Kongresu Feministycznego Komitet Organizacyjny przygotowuje publikację Przewodnika po feministycznych inicjatywach edukacyjnych (zarówno akademickich jak i pozaakademickich). Akcent stawiamy jednak na ich krytyczny (antydyskryminacyjny i w tym sensie feministyczny) potencjał, jako że nie każda inicjatywa ze słowem „gender”, „kobieta” czy „płeć” w tytule ma taki właśnie charakter. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres akfprzewodnik@gmail.com do 30 kwietnia 2011 […]

Konferencja: Strategie Queer

Queer UW ma przyjemność i zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na Ogólnopolską Konferencję Naukową Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych… i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej pod patronatem Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 3-4 czerwca 2011. Queer studies, interdyscyplinarne badania nad problematyką […]

Książka: M. Radkiewicz, Władczynie spojrzenia

Gorąco zachęcamy do lektury książki Władczynie spojrzenia autorstwa Małgorzaty Radkiewicz. Jest to praca o twórczości kobiet – artystek i reżyserek, które posługują się formami audiowizualnymi: filmem, wideo, nowymi mediami. Centralnym tematem tomu jest kobieca ekspresja, jej zróżnicowanie tematyczne, stylistyczne i medialne. Autorka wykorzystuje zarówno klucz teoretycznofilmowy, feministyczny i genderowy, jak i szeroko rozumianą metodologię studiów […]

Metodologia feministyczna w Polsce w perspektywie interdyscyplinarnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu KOBIETY – FEMINIZM – DEMOKRACJA. Tym razem tematem będzie: Metodologia feministyczna w Polsce w perspektywie interdyscyplinarnej. Seminarium odbędzie się we wtorek 5 kwietnia 2011 w godz. 12:00-16:00 w IFiS PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Czas trwania: około 4 h (w tym przerwa […]