Ukazał się numer pisma „Dialogue and Universalism” poświęcony studiom gender i queer

„Specjalne wydanie pisma „Dialogue and Universalism” poświęcone jest studiom gender i queer: dwóm stosunkowo nowym dziedzinom naukowym, które uwidoczniły się w Polsce i szerzej, w Europie Środkowej i Wschodniej, dopiero po przemianach politycznych z początku lat 1990. (…) W polskim kontekście łatwo można zauważyć, że promowanie studiów gender i queer jest często, i w sposób logiczny, związane z promowaniem otwartego, demokratycznego i nowoczesnego społeczeństwa, (…) a co więcej – sekularyzacji życia publicznego, szczególnie zaś wyznaczania wyraźniejszych granic między państwem i Kościołem katolickim” – pisze dr Tomasz Basiuk, redaktor numeru.

Numer Gender and Sexuality („Dialogue and Universalism” 2010, nr 5–6) do nabycia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 3, pokój 10 na I piętrze, zawsze w środy w godz. 16.50-18.20. Cena podwójnego tomu wynosi 20 zł.

Spis treści
Sylwia Kuźma-Markowska, Why There Is No Gender History in Poland?
Agnieszka Mrozik, Gender Studies in Poland: Prospects, Limitations, Challenges
Ewa Hauser, Gender Studies in Poland: A View from Outside
Jon Binnie, Christian Klesse, Transnational Geographies of Activism around Lesbian, Gay, Bisexual, Tansgender and Queer Politics in Poland
Tomasz Jarymowicz, Sexual Emancipation and Seyla Benhabib’s Delivberative Approach…
Rob Cover, Genomic Sexuality and Self: the Cultural Conditions for the “Uptake” of Gay Gene Assertions
Joanna Mizielińska, Between Silencing and Ignoring: “Families of Choice” in Poland
Tomasz Sikora, Rafał Majka, “Not-so-strange bedfellows”: Considering Queer and Left Alliances in Poland
Robert Pralat, Desire “to Have” and Desire “to Be”: the Influence of Representations of the Idealized Masculine Body on the Subject and the Object in Male Same-Sex Attraction
Karolina Krasuska, Trans-appropriations: Transgendering Nationness in Piotr Odmieniec Włast’s “In Grabow During the War: Book of Idyllic Poetry”
Błażej Warkocki, The Death of the Homosexual: on Grzegorz Musiał’s Late Work and the Limits of Modernism in Poland