Ukazał się numer pisma „Dialogue and Universalism” poświęcony studiom gender i queer

„Specjalne wydanie pisma „Dialogue and Universalism” poświęcone jest studiom gender i queer: dwóm stosunkowo nowym dziedzinom naukowym, które uwidoczniły się w Polsce i szerzej, w Europie Środkowej i Wschodniej, dopiero po przemianach politycznych z początku lat 1990. (…) W polskim kontekście łatwo można zauważyć, że promowanie studiów gender i queer jest często, i w sposób […]