Książka: Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?

W ostatnich dniach ukazała się na rynku wyjątkowa pozycja — długo wyczekiwana książka autorstwa Anny Wołosik i Ewy Majewskiej. 
Z materiałów promocyjnych: Niniejsza książka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie stanu wiedzy o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. Pisząc ją, autorki postawiły sobie za cel:
– dostarczenie podstawowych informacji o zjawisku rówieśniczej agresji i przemocy seksualnej ze względu na płeć i wskazanie, że napastowanie jest zjawiskiem złożonym, trudno definiowalnym, często utożsamianym/ mylonym z agresją, przemocą, gnębieniem, w istocie posiadającym swoje unikalne przyczyny i charakterystykę;
– pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest „zorientowana” płciowo. Decydującym czynnikiem wywołującym zachowania przemocowe jest płeć osób poszkodowanych (dziewcząt), co pozostaje faktem zupełnie niewidocznym dla młodych ludzi, nauczycieli, rodziców; Krytyczną analizę niektórych form działań na rzecz dziewcząt, ale zarazem szereg sensownych strategii w tym zakresie proponują autorki wyśmienitej publikacji o szkole przyjaznej dziewczętom,
– pokazanie, w jaki sposób kultura i normy społeczne wzmacniają zjawiska agresji i przemocy seksualnej.
Publikacji matronują m.in. Podyplomowe Gender Studies IBL PAN.