Obscena. Praktyki ciała, języka i obrazu w polskim dramacie i teatrze

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Gender Studies IBL PAN zapraszają do udziału w V konferencji z cyklu Inna Scena.

Kolejna odsłona Innej Sceny poświęcona będzie scenom przekroczeń – od naruszenia obyczajowego, odsłonięcia prywatności czy intymności, poprzez eksces, niesamowitość, pornografię, aż po krawędź doświadczenia i zbrodnię. Teatr jako sztuka publiczna i wspólnotowa jest przestrzenią szczególnie na przekroczenia wrażliwą, a zatem także miejscem, które wyposaża te akty w niezwykłą transgresyjną czy subwersywną siłę. Obscena są wszak tym, co znajdować się powinno poza sceną albo po jej drugiej stronie. Włączenie tego, co obsceniczne, w przestrzeń sceny zawsze narusza ustalone kody porządkujące i normalizujące ludzką seksualność, choć rozmaite są strategie i cele takich naruszeń, a także ich ideologiczne implikacje.

Obscena.
Praktyki ciała, języka i obrazu w polskim dramacie i teatrze
Warszawa 23-24 maja 2011

więcej informacji>>