Petycja: prawa kobiet w Kurdystanie

Kurdistan: Freedom of expression and women’s rights in the face of incitement to hatred against women who advocate women’s rights. Freedom of expression for Nazand Begikhani who stands accused of propagating “anti-Islamic” ideas. In December 2010, 15,000 copies of a book called the Hidden Truth was published in Kurdistan.  The author is a religious leader, […]

Petycja w sprawie ignorowania okrucieństw dokonywanych na zwierzętach

Ustawa z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724) w art. 35 ust. 2 stanowi, że za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast art. 4 pkt 12 stanowi, że przez szczególne okrucieństwo zabijającego zwierzę rozumie się: „(…)przedsiębranie przez […]