Ukazał się numer „Tekstualiów” poświęcony roli kobiet we współczesnej humanistyce

„Wprawdzie na początku XXI wieku już z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że płeć nie stanowi żadnych ograniczeń we współtworzeniu życia kulturalnego, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni są tej kultury podmiotem i przedmiotem, ale refleksja nad długo przemilczaną rolą kobiet w dziedzinach humanistycznych wydała się nam, redakcji „Tekstualiów”, szczególnie istotna. (…) Zamieszczone […]