Przypominamy o naszym konkursie!

Do 26 grudnia czekamy na hasła reklamujące prowadzone przez GS IBL PAN kursy i studia, czyli:
Akademię Media i Gender>>
Szkołę Gender Mainstreamingu>>
Podyplomowe Gender Studies>>

Nagrodzimy (maksymalnie) po 3 najlepsze hasła reklamujące nasze kursy (MiG, GM) oraz 2 hasła reklamujące studia (GS). Ilość haseł wysyłanych przez jedną osobę na konkurs – bez ograniczeń. Wielkość/długość haseł – dowolna

Na hasła czekamy pod adresem: genderstudies@ibl.waw.pl
W tytule prosimy pisać: konkurs

Ogłoszenie wyników nastąpi 3 stycznia 2011r.

Najlepsze hasła zostaną wykorzystane przez nas w celach promocyjnych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu>>

Więcej o konkursie i nagrodach>>