Przypominamy o naszym konkursie!

Do 26 grudnia czekamy na hasła reklamujące prowadzone przez GS IBL PAN kursy i studia, czyli: – Akademię Media i Gender>> – Szkołę Gender Mainstreamingu>> – Podyplomowe Gender Studies>> Nagrodzimy (maksymalnie) po 3 najlepsze hasła reklamujące nasze kursy (MiG, GM) oraz 2 hasła reklamujące studia (GS). Ilość haseł wysyłanych przez jedną osobę na konkurs – […]