Piętnaście lat po Pekinie: czy mamy równość, o jaką nam chodziło?

Fundacja im. Heinricha Bölla zaprasza serdecznie na debatę organizowaną w związku z wydaniem publikacji 15 Years After Beijing: the Platform at the Crossroads, poświęconej roli i znaczeniu pekińskiej Platformy Działania w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi chcemy się zastanowić: na ile postanowienia Platformy udało się zrealizować? Na ile dyskutowana obecnie w Sejmie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przyjęta przez Sejm w miniony piątek ustawa kwotowa spełniają postulaty Platformy Działania? jakie są obecnie najważniejsze wyzwania związane z polityką równościową w Polsce?

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:
min. Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski
dr Magdalena Grabowska, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Wanda Nowicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja im. Heinricha Bölla

10 grudnia (piątek) 2010, godz. 11.00-13.30
Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a