Książka: Napastowanie seksualne

Napastowanie seksualne - Wołosik, MajewskaKsiążka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie, stanu wiedzy o problemie przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd, należytego opracowania, nie ma też własnej nazwy. Stąd zawarta już w tytule propozycja, aby niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym w grupie rówieśniczej opisywać terminem napastowanie seksualne.
Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Planowany termin ukazania się publikacji” 16.12.2010 r.