Sasnal wsparł działalność Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”

Znany artysta plastyk Wilhelm Sasnal wsparł swą twórczością antyfaszystowską działalność Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Sasnal stworzył grafikę ’tylko dla dorosłych’ o radykalnym przesłaniu antynazistowskim, która została powielona techniką linorytu w niewielkim nakładzie. Każda z kopii sygnowana jest własnoręcznym podpisem artysty. Zgodnie z jego zamiarem osoby, które wesprą Stowarzyszenie „NIGDY WIECEJ” wpłatą powyżej określonej sumy, będą mogły otrzymać grafikę jako rodzaj pamiątkowego potwierdzenia tego faktu.

W 2009 roku Sasnal – z powodu ówczesnego prezesa TVP, Piotra Farfała, byłego neonazisty – zbojkotował rozdanie Gwarancji Kultury, nagród przyznawanych przez TVP Kultura. Sasnal stwierdził wówczas: Brzydzę się ludźmi, którzy dyskryminują innych ze względu na orientację seksualną, pochodzenie czy kolor skóry. Brzydzę się kimś, kto nie brzydzi się faszyzmem – to dla mnie pryncypialne. Gdyby nagroda była finansowa, to po prostu przekazałbym ją na rzecz Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ„.

więcej informacji na stronie stowarzyszenia>>