Spotkanie: Ciało, płeć, seksualność w kulturze jidysz

Czy „żydowskie ciało” naprawdę istnieje? Czy słusznie uważa się jidysz za język przypisany tylko płci kobiecej? Jak kształtowała się żydowska moralność z punktu widzenia seksualności? Czy społeczność Żydów wschodnioeuropejskich była istotnie tak tradycyjna i konserwatywna, jak by to mogło się wydawać i czy znajduje to odzwierciedlenie w języku jidysz, którym na co dzień się posługiwała? Kim jest jidyszowy Drag King? Czym jest ciało jidisze-mame i jak się ma do ciała Matki-Polki?
O tych i innych sprawach będą opowiadać redaktorki „Cwiszn”. Spotkanie ma na celu przybliżenie słabo obecnych w polskich studiach żydowskich kwestii płciowości, cielesności, zmysłowości czy też seksualności. 24 listopada, godzina 18.00, Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 8. Dowiedz się więcej.