Rozstrzygnięcie konkursu na pracę magisterską!

6 października 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/11 Podyplomowych Gender Studies IBL PAN oraz Szkoły Gender Mainstreamingu, podczas której ogłoszono wyniki III edycji Konkursu na pracę magisterską o tematyce gender i queer. W tym roku spośród trzykrotnie większej niż w zeszłym roku liczby nadesłanych prac Jury wybrało 5 wyróżniających się tekstów w dwóch kategoriach: naukach humanistycznych i naukach […]