II Akademicki Kongres Feministyczny

Jak feminizm zmienił polską naukę? Krakowskie środowisko feministyczne serdecznie zaprasza do udziału w II Akademickim Kongresie Feministycznym, organizowanym w setną rocznicę pierwszej manify w naszym mieście. Feminizm pozostaje teorią, praktyką, metodą i polityką, dlatego nasze zaproszenie  kierujemy nie tylko do akademiczek/ów, ale reprezentantek/ów także pozauniwersyteckich instytucji prowadzących badania czy edukację w oparciu o feministyczne założenia. […]