Konferencja: Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy do udziału w konferencji KOBIETY W OPORZE SPOŁECZNYM I OPOZYCJI W POLSCE 1944–1989 – NA TLE PORÓWNAWCZYM, która odbędzie się 7–8 kwietnia 2011 r. w Warszawie.
Dzieje oporu społecznego i opozycji w Polsce Ludowej wzbudzają duże zainteresowanie badaczy historii najnowszej, czego efektem są liczne publikacje naukowe. Kategoria płci pojawia się jednak w tych badaniach rzadko. Tymczasem warto zastanowić się, czy istniały specyficzne formy zaangażowania kobiet w opozycję i opór, które nie zostały dotychczas wystarczająco rozpoznane i opisane. Kobiety brały udział w strajkach, aktywnie przeciwstawiały się polityce wyznaniowej państwa, uczestniczyły w opozycji lat 70-tych, ruchu „Solidarności” i w podziemiu lat 80-tych. Dyskusja nad specyfiką ich zaangażowania i doświadczeń, a także nad rolą płci w konfliktach z władzą wydaje się potrzebna dla lepszego zrozumienia historii politycznej i społecznej PRL.
Konferencja Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 – na tle porównawczym ma na celu pogłębienie wiedzy na ten temat i stworzenie przestrzeni do wspomnianej dyskusji. Aby uzyskać szerszy kontekst badanych zjawisk, jeden z paneli konferencyjnych zostanie poświęcony udziałowi kobiet w oporze i opozycji w innych krajach komunistycznych.
Szczegóły.
Conference Women in social resistance and opposition in Poland 1944–1989: a comparative perspective, details.