Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych studiach podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,  skierowanych do pracowników uczelni wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, placówek naukowych PAN.

Celem ogólnym projektu jest nabycie kwalifikacji oraz zwiększenie świadomości pracowników jednostek naukowych i innych instytucji działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników do 2012 r.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. nabycie umiejętności z zakresu: technik zarządzania badaniami, możliwości finansowania innowacji, pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje, komercjalizacji prac badawczych, pozyskiwania środków na zachowanie trwałości innowacji przez realizację 4 edycji Studiów Podyplomowych Menedżer Innowacji dla 160 osób.

2. podwyższenie kwalifikacji zawodowych kobiet zatrudnionych w sektorze nauki, co przyczyni się do niwelowania nierówności płciowych, poprzez przeszkolenie minimum 96 kobiet.

ulotka>>