Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych studiach podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,  skierowanych do pracowników uczelni wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, placówek naukowych PAN. Celem ogólnym projektu jest nabycie kwalifikacji oraz zwiększenie świadomości pracowników jednostek naukowych i innych instytucji działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników do […]