Nowa inicjatywa feministyczna

Zachęcamy do zapoznania się z nową inicjatywą: lewicową siecią feministyczną Rozgwiazda. Organizatorki piszą o niej:

„Jesteśmy grupą kobiet, które stają w obronie wszystkich niepodzielnych i uniwersalnych praw człowieka, w tym praw kobiet, praw pracowniczych, praw grup określanych jako mniejszości, prawa do czystego środowiska. Pragniemy rozwijać feminizm jako krytykę społeczną i połączyć tematy, którymi się zajmujemy, w ruch wielu spraw. Zabiegamy o szersze zmiany na rzecz sprawiedliwości społecznej i życia wolnego od nędzy i przemocy. Pragniemy współtworzyć sieć organizacji podzielających te wartości.
O tworzeniu sieci zaczęłyśmy rozmawiać, wspominając Izabelę Jarugę-Nowacką – polityczkę, która przeciwstawiała się dyskryminacji i walczyła o sprawiedliwość społeczną. Nie chcemy, aby jej dorobek został zmarnowany. Zaczęłyśmy już realizować pierwszy projekt: akcję sprawdzania programów kandydatów startujących w wyborach prezydenckich pod kątem problemów, które podejmowała Izabela Jaruga-Nowacka, i wszystkich praw, które uważamy za podstawowe. W ramach tego projektu chcemy umożliwić publiczną widzialność grup kobiet i upolitycznić sprawy, których nie bierze pod uwagę polityka głównego, neoliberalno-konserwatywnego nurtu. Projekt jest dla nas środkiem do celu: budowy feminizmu od dołu. […]
Uczestniczkami sieci są organizacje i indywidualne osoby. Sieć ma zasięg ogólnokrajowy. Budujemy więzi między organizacjami, dzielimy się informacjami na temat działań i planów. Współpracujemy, żeby stworzyć zasoby dla krytyki i aktywizmu: raporty na temat kobiet z różnych grup społecznych i analizy – żeby się nie dublować i tworzyć całościowy obraz tego, co się dzieje. Nie przyjmujemy jednej strategii, uznajemy, że różne działania wspólpracujących organizacji są komplementarne”.

Szczegóły>>