Afryka, lewica, miłość i szaleństwo w „Złotym notesie” Doris Lessing – zapis dyskusji już na naszej stronie

_g205444.jpgKatarzyna Nadana: Co jest Waszym zdaniem głównym tematem tej tak bardzo obszernej, wielowątkowej i niejednorodnej pod względem formy książki?

Katarzyna Szumlewicz: W moim odczuciu jest to książka o kryzysach. Mamy tu zmierzch kolonializmu, koniec wojny, kryzys brytyjskiego komunizmu jako przeżycia pokoleniowego, a także kryzys kobiecości i męskości, tradycyjnych wzorców erotycznych, które w książce zostają bardzo skrupulatnie przebadane. Kryzysy są klamrą, wszyscy w tej książce je przeżywają, w związku z czym wszyscy piszą książki i chodzą na psychoanalizę.

Beata Kozak: Mnie się wydaje, że ze wszystkich tych tematów – komunizm, lewica, kwestia afrykańska, kobiety i mężczyźni, psychoanaliza i jeszcze kilka innych – największy nacisk położony jest na kryzys komunikacji między kobietami a mężczyznami, przy czym chodzi tu o małżeństwo, związki miłosne, stosunki, również seksualne. W „Złotym notesie”, tak jak moim zdaniem we wszystkich książkach Doris Lessing, autorka próbuje skonstruować utopię takiej komunikacji. Próbuje wypracować jej inny model, taki który byłby lepszy dla kobiet.

czytaj całość>>